Er zijn meerdere behandelmethodes die hun meerwaarde hebben bewezen en bij de meeste psychologische behandelingen Nederland worden ingezet. In onze praktijk zetten we vooral de volgende behandelmethodes in: cognitieve gedragstherapie, EDMR, Schematherapie en Ehealth. Nadat we helder hebben gekregen welke problematiek er speelt, zal er samen met de cliënt een behandelplan worden gemaakt. Hierbij worden de voor- en nadelen van de verschillende behandelmethodes besproken, volgens het principe van matched care. De cliënt heeft derhalve inspraak in de behandeling, die om de 3 sessies samen wordt geëvalueerd en eventueel wordt bijgesteld. Onze praktijk werkt daarbij volgens de landelijk afgesproken zorgstandaarden bij de volgende problematiek: angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK), zie: zorgstandaarden GGZ. Informatie voor cliënten en hun omgeving is toegankelijk te verkrijgen via: Informatie hulp psychische klachten.

De behandeling van depressieve klachten, angstklachten en somatoforme (lichamelijke spannings-) klachten wordt vooral uitgevoerd middels cognitieve gedragstherapie. Hierbij kan een deel van de behandeling via Ehealth verlopen. Veel gebruikte modules in de Ehealth zijn:  basiszorg depressie, basiszorg paniekstoornis, burnout, basiszorg onbegrepen klachten, basiszorg sociale angst, generaliseerde angst.

De depressieve stoornissen worden aangepakt door in eerste instantie activiteiten te ontplooien die voldoening geven (gedragstherapie), waardoor mensen zich beter gaan voelen. Vervolgens leren ze middels de cognitieve therapie hoe ze anders leren denken en hiermee hun negatieve gedachten kunnen aanpakken.

Bij specifieke angststoornissen vindt er vooral exposure (blootstelling) plaats, waardoor mensen ervaren dat de spanning afneemt en de angst verdwijnt. Wanneer de angst vooral bepaald wordt door negatieve gedachten wordt er cognitieve therapie ingezet.

De somatoforme stoornissen worden behandeld middels het anders leren denken (cognitieve therapie) en het leren luisteren naar de eigen grenzen en behoeften, naast ruimte geven aan de onderliggende gevoelens (experientiele technieken).

Traumatische ervaringen (zoals bij een Post Traumatische Stress Stoornis)worden met EMDR behandeld.

Langdurige persoonlijkheidsproblemen kunnen met Schematherapie worden aangepakt. Deze behandeling vraagt meestal veel tijd en wordt in de SGGZ aangeboden door onze psychotherapeuten.

Om een idee te krijgen hoe een behandeling eruit ziet, kijk op de pagina’s van de verschillende behandeltechnieken.

 

Omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt. Waar kan willen we graag uw naaste betrekken bij de behandeling, zodat uw omgeving beter begrijpt wat er speelt en waarin ze kunnen bijdragen aan de behandeling.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

 

Wat behandelen wij niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen wij u niet goed genoeg helpen. We verwijzen u dan door naar een andere praktijk of instelling.

  • ADD, ADHD

  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • Psychotische stoornis

  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal. We vinden het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen – spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

 

Zorg rondom uw zorg

We werken samen met andere zorgverleners om de zorg voor u zo goed mogelijk af te stemmen. Hier zullen wij altijd u om toestemming vragen. De huisarts (verwijzer) speelt een centrale rol in de gezondheidszorg. Deze krijgt van ons een aanmeldbrief na de intake en standaard een afmeldingsbrief wanneer de behandeling wordt afgesloten. Tussendoor kan er overleg plaatsvinden, zoals dat met u overlegd zal worden. Tevens proberen we af te stemmen met andere zorgaanbieders als de oefentherapeut Mensendieck, de fysiotherapeut, maatschappelijk werk, psychiater of de GGZ.

Voorts nemen we deel aan de “Brede GGZ” zorgstraat van de zorggroep De Ondernemende Huisarts, waar de huisartsenpraktijk “Het Wijkgebouw” in Someren van uitmaakt. Hierbij is er veelvuldig contact met de praktijkondersteuners en waar nodig ook met de huisarts. Tevens is er 4 keer per jaar een overleg waarin o.a. de samenwerking wordt besproken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van mensen met depressieve klachten is het activeren. Onze praktijk werkt daarin samen met een fysiotherapeut om mensen letterlijk in beweging te krijgen. We hebben samen een plan gemaakt om met een “blended care” (zowel Ehealth als gesprekken) en fysiotherapie de depressieve klachten aan te pakken. Zie het volgende document: Informatiefolder Zorgprogramma Depressie