Algemene voorwaarden en tarieven

 

Er zijn een aantal veranderingen in het vergoedingssysteem vanaf 2022, zie: Zorg Prestatie Model

Het tarief voor niet basispakketzorg is vastgesteld op €124,00 (per gesprek van 45 minuten, 15 minuten indirecte tijd). Dit tarief geldt alleen wanneer er sprake is van onverzekerde zorg.

Wanneer Pepas een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert de praktijk achteraf de afgesproken prestatie (percentage van het NZA tarief). Dit gaat ten laste van uw eigen risico. Zie homepagina om te zien met welke zorgverzekeraars de praktijk afspraken heeft gemaakt. Bij verzekerde zorg wordt vanaf 2022 per maand de verrichtte consulten bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd, waar de praktijk een contract mee heeft. Dit zijn vastgestelde tarieven. Zie: NZA tarieven GGZ 2023

Als er bij verzekerde zorg geen contract is met uw zorgverzekeraar (in dit geval Menzis en aangesloten labels), gelden voor Psychologisch zorg de NZA tarieven. U ontvangt dan van Pepas de factuur, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (Menzis).

 

Regels bij het afzeggen van de afspraak

In geval van tijdig annuleren, dit is minimaal 1 werkdag (24 uur) van tevoren, worden geen kosten in rekening gebracht;

Bij te laat annuleren, dit is minder dan 1 werkdag van tevoren, wordt er €44,00 voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht bij cliënt.

Bij een niet nagekomen afspraak zonder bericht van verhindering wordt een volledig tarief van 75% van het desbetreffende consult in rekening gebracht bij cliënt, niet bij de zorgverzekeraar.