Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en tarieven

 

Het tarief voor eerstelijnspsychologische hulp is vastgesteld op €94,00 (per gesprek van 45 minuten). Dit tarief geldt alleen wanneer er sprake is van onverzekerde zorg.

Wanneer Pepas een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert de praktijk achteraf de afgesproken prestatie. Dit gaat ten laste van uw eigen risico. Zie homepagina om te zien met welke zorgverzekeraars de praktijk afspraken heeft gemaakt.

 

Als er bij verzekerde zorg geen contract is met uw zorgverzekeraar, gelden voor Psychologisch zorg de NZA tarieven.

Generalistische Basis GGZ (NZA tarieven):

Hulp gestart in                              2020:                                                                                    2021:

Prestatie kort:                               € 503,47                                                                               € 522,13

Prestatie middel:                          € 853,38                                                                               € 885,01

Prestatie Intensief:                       € 1.383,65                                                                           € 1.434, 96

Prestatie Onvolledig Behandeltraject: € 219,78                                                                   € 228,04

 

Regels bij het afzeggen van de afspraak

In geval van tijdig annuleren, dit is minimaal 1 werkdag (24 uur) van tevoren, worden geen kosten in rekening gebracht;

Bij te laat annuleren, dit is minder dan 1 werkdag van tevoren, wordt er €44,00 voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht bij cliënt.

Bij een niet nagekomen afspraak zonder bericht van verhindering wordt een volledig tarief van €94,00 in rekening gebracht bij cliënt, niet bij de zorgverzekeraar.