E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Na de intake wordt een behandelplan gemaakt, waarbij de Ehealh sessies thuis door de cliënt wordt doorgelopen met allerlei oefeningen en opdrachten. Er is per probleemgebied een module, zie onder. In deze modules staan sessies waar veel informatie (o.a. video’s) staat over de stoornis en hoe ook anderen dit beleven. Met oefenopdrachten word je aan het werk gezet. Tevens kun je zelf dagboeken bijhouden en extra modules naar eigen keuze doorlopen. De psycholoog geeft dan online feedback. Bij de face-to-face gesprekken vindt er verdere diepgang plaats.

Bij Pepas maken we op dit moment gebruik van Minddistrict. Via een beveiligd platform kunnen cliënten inloggen en aan de slag met de E-health. Veel gebruikte modules in de Ehealth zijn:  basiszorg depressie, basiszorg paniekstoornis, burnout, basiszorg onbegrepen klachten, basiszorg sociale angst, generaliseerde angst.