Voor al onze behandelingen geldt dat door uw zorgverzekeraar uw eigen risico wordt aangesproken.

Kosten & vergoeding

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Is dit het geval, dan heeft u recht op kortdurende hulp. Na de intake zal de psycholoog met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Door de overheid is vastgesteld wat de praktijk aan prestaties mag declareren: onvolledig behandeltraject, kort, middel of intensief. Zie de Algemene voorwaarden voor deze tarieven. Met de meeste zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, Caresq en VRZ) zijn middels een contract hierover afspraken gemaakt. We hebben geen contract met Menzis.

De Specialistische Basis GGZ is een langdurige behandeling van ernstige stoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek in de vorm van psychotherapie. Psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden door de zorgverzekeraars vergoed.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract en dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Als er geen contract is, kunt u de rekening zelf bij de zorgverzekeraar indienen, waarbij het NZA tarief wordt gedeclareerd.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ of Specialistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dit betaalt u aan de zorgverzekeraar. Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over rechtstreekse declaratie van de kosten. U dient hiervoor altijd een schriftelijke verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Niet alle stoornissen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Zo zijn werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Eventueel wordt dit vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Het tarief is dan € 94,- per sessie.