Na de behandeling worden cliënten uitgenodigd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen (CQi-GGZ-VZ-AMB).  In deze Consumer Quality index (CQi) beantwoorden patiënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. Dit klanttevredenheidsonderzoek bevat 21 vragen die een patiënt na afloop van het behandeltraject invult en bevat naast de genoemde thema’s ook losse ervaringsvragen over onder andere medicatie en terugkoppeling van informatie aan de patiënt.

Bij de rapportage in de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 zijn er 118 vragenlijsten ingevuld. De volgende scores (schaal 1 t/m 10) komen hierbij naar voren:

Bejegening 9,6

Informatie Behandeling: 9,1

Samen beslissen 9,5

Uitvoering behandeling 9,2

Gemakkelijk contact: 9,6

Informatie clientenorganisaties: 7,1

Keuze naasten: 8,1

Rapportcijfer behandeling: 8,9

We zijn over het algemeen zeer content met deze waardering van cliënten over onze behandeling. Het bespreken van de mogelijkheden van ondersteuning van patiëntenverenigingen is voor ons een verbeterpunt. Mocht u hierin suggesties hebben? Laat het ons weten! Dat kan via verbeterpunten@pepas.nl