PEPAS probeert de wachttijd tussen aanmelding en de intake zo kort mogelijk te houden. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor de Generalistische Basis GGZ 5 weken voor de locatie Asten. Wanneer de wachttijd langer is dan 8 weken, helpen we u met het vinden van een andere GBGGZ-aanbieder.

Op de site van PsyZorg ZO-Brabant kunt u ook de wachttijden van andere praktijken in de regio zien: psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst

De wachttijd voor de Specialistische GGZ locatie Asten is 22 weken bij dhr. Neijnens en 11 maanden bij mw. Oomkes. De wachttijd voor de Specialistische GGZ locatie Sevenum bedraagt momenteel 22 weken (update 1 oktober 2019). Zodra de intake heeft plaatsgevonden wordt de behandeling gestart.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).