PEPAS probeert de wachttijd tussen aanmelding en de intake zo kort mogelijk te houden. Op dit moment (update 22 juli) bedraagt de wachttijd voor de Generalistische Basis GGZ  14 weken voor de locatie Asten en 8 weken voor de locatie Sevenum. Wanneer de wachttijd langer is dan 8 weken, helpen we u met het vinden van een andere GBGGZ-aanbieder. De behandeling start zodra de intake heeft plaatsgevonden.

Op de site van PsyZorg ZO-Brabant kunt u ook de wachttijden van andere praktijken in de regio zien: psyzorgzobrabant.nl

Er is voorlopig een aanmeldingstop voor de SGGZ bij collega K. Neijnens. Cliënten met verwijzing SGGZ kunnen via hun zorgverzekeraar een andere aanbieder vinden.

Pepas heeft vooralsnog geen budget meer voor nieuwe cliënten van Zilveren Kruis Achmea in 2022.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).