PEPAS probeert de wachttijd tussen aanmelding en de intake zo kort mogelijk te houden. Op dit moment (update 5 oktober) bedraagt de wachttijd voor de Generalistische Basis GGZ  5 weken voor de locatie Asten en 8 weken voor de locatie Sevenum. Wanneer de wachttijd langer is dan 8 weken, helpen we u met het vinden van een andere GBGGZ-aanbieder. De behandeling start zodra de intake heeft plaatsgevonden.

Op de site van PsyZorg ZO-Brabant kunt u ook de wachttijden van andere praktijken in de regio zien: psyzorgzobrabant.nl/wachtlijst

Er is voorlopig een aanmeldingstop voor de SGGZ bij zowel collega H. Oomkes als collega K. Neijnens. Cliënten met verwijzing SGGZ kunnen via hun zorgverzekeraar een andere aanbieder vinden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).