Voor verwijzers: in de GBGGZ bieden we kortdurende en klachtgerichte behandeling, meestal 7 tot 8 gesprekken en met Ehealth. Deze zorg is geschikt voor lichte tot matige psychische problematiek. Zie behandeling. Wanneer er sprake is van ernstige of langdurige problematiek zal een intensievere psychologische zorg zijn aangewezen en dient er verwezen worden voor de SGGZ.

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen wij u niet goed genoeg helpen. We verwijzen u dan door naar een andere praktijk of instelling.

  • ADD, ADHD

  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid

  • Psychotische stoornis

  • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal. We vinden het belangrijk dat we de cliënt goed begrijpen – spreekt de cliënt geen van deze talen, dan kunnen wij hem of haar helaas niet behandelen.

​Via Zorgdomein kan er naar onze praktijk worden verwezen.