Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. Bij het kwaliteitsstatuut staat met welke huisartsenpraktijken we samenwerken. Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming. Wanneer een rapportage maken voor een huisarts, zullen we dat eerst u voorleggen voordat we het versturen.

Regionaal Netwerk

We zijn aangesloten bij Psyzorg Zuid Oost Brabant en Provico. Zo wordt er regionaal overlegd met andere zorgaanbieders, zodat er samen beleid kan worden gemaakt, bijvoorbeeld t.a.v. wachtlijsten. Zie de site van Psyzorg.

Paramedische zorg

In het medisch centrum Campanula kunnen we makkelijk overleggen met de (psychosomatisch) fysiotherapeut, diëtiste en de Oefentherapeut Mensendieck. Met een fysiotherapiepraktijk hebben we een samenwerkingsprogramma voor de behandeling van depressie, zodat u begeleid kunt worden in het activeren.  De diëtiste kan van meerwaarde zijn daar w u eet kan ook van invloed zijn op uw mentale gezondheid. Ondersteuning bij de voeding is nuttig als u bijvoorbeeld wilt afvallen, als u mogelijk een overgevoeligheid heeft voor sommige voedingsstoffen of als u wilt leren gezonder te eten. De Oefentherapeut Mensendieck is zeer geschikt voor het leren van ontspanningsoefeningen, het bewust worden van lichaamshouding en beweging.

Welzijnszorg

De welzijnsorganisatie Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Hierbij zijn er contacten met meerdere medewerkers van deze organisatie. Voor schuldhulpdienstverlening, maatjesprojecten, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, ouderenwerk e.d. kunt u laagdrempelig terecht. Zie hun website.